Trường tiểu học Quảng Bạch là một xã nằm ở phía Bắc huyện Chợ Đồn cách trung tâm huyện lỵ 20 km, có 3 dân tộc gồm Tày, Dao, Kinh cùng sinh sống. ...